SENZORRO SIGNALEERT ALLES

Nederland geniet een grote bekendheid als specialist op het gebied van watermanagement. Ingenieurs vliegen de hele wereld over om met hun kennis landen bij te staan in hun strijd tegen het water. Dat vormt een schril contrast met hoe in ons land soms nog steeds de hoogte van grondwater gepeild wordt. Een loodje laten zakken, de afstand meten en de gegevens naderhand invoeren in de computer. Wat een werk en dat met honderdduizenden peilbuizen!
Maar dat is verleden tijd want nu zijn er de efficiënte grondwatersensoren van Senzorro. Een sensor geeft via de aangesloten telemetrie module in een waterdichte behuizing continu het grondwaterpeil digitaal door aan een centrale server, computer of zelfs aan een smartphone. En dat jarenlang. Hoe gemakkelijk, veilig èn betrouwbaar! Met de grondwatersensorsen van Senzorro kan iedereen nu grondwater nauwkeurig managen.